Zoeken

De tijdlijn

Tekst fragment

Jezus: “Jozef kon zo driftig zijn, dan zwol z’n hele kop vuurrood en sloeg hij in zijn blinde woede de schaarse huisraad kort en klein. Godallemachtig dit en godskolere dat. Nou was vloeken in ons huis een behoorlijk taboe, ik bedoel, als je zout in de wonden wilde wrijven moest je god erbij halen. Maria was dan niet meer te houden, huilen en krijsen. Een keer is ze jozef naar de keel gevlogen. Ik ben er toen tussen gesprongen. ‘Nee mama nee, je maakt papa nog dood’. Dat was de eerste keer dat ik jozef papa noemde.”

Tekstfragment uit Jezus de Epiloog en Madonna’s Man

Voorstelling

In Madonna’s Man geeft tekstschrijfster Daphne de Bruin haar eigen interpretatie van het kerstverhaal, waarin zij Jozef, Maria en God aan het woord laat in een gepassioneerd pleidooi voor de rechtvaardiging van hun spraakmakende keuzes.

In dit winterse kersttribunaal treffen de drie elkaar in een hartstochtelijk debat over een gebeurtenis die miljoenen mensen in beroering heeft gebracht. Ruim tweeduizend jaar geleden kruisten hun levens zich op wonderbaarlijke wijze. Sindsdien zijn de meningen over wat er zich exact heeft afgespeeld in dat jaar vóór Christus verdeeld. De hoofdrolspelers in dit familiedrama, dat ten grondslag ligt aan ons kerstfeest, zullen elkaar eindelijk ontmoeten om de zaak tot het bot te ontrafelen..

Daphne de Bruin zet het zeer persoonlijke relaas van Maria tegenover de eveneens zeer persoonlijke verhalen van Maria’s man Jozef en haar ‘minnaar’ God. Alle drie vertellen ze hoe zij de ons zo bekende periode van de onbevlekte ontvangenis, de geboorte en het leven en sterven van Jezus hebben beleefd.

Daphne de Bruin over haar fascinatie voor het kerstverhaal:

"De bijbel neemt in onze cultuur een belangrijke plaats in. De bijbelverhalen bestaan niet alleen als anekdote op zich, maar zijn monumenten die een grondslag vormen voor een hele levensopvatting en het daaruit voortvloeiende normen en waardenstelsel dat terug te vinden is in alle aspecten van de maatschappij. Als niet-gelovige, maar met een gereformeerde opvoeding achter de rug, voel ik mij sterk verbonden met dit boek, zijn talloze geschiedenissen en inspirerende personages. Vooral de figuur van Maria intrigeert me. Met haar heb ik een haat-liefde verhouding. Al bijna tweeduizend jaar fungeert Maria als het voorbeeld voor miljoenen vrouwen. Ik bewonder haar als symbool van de oermoeder, maar haar eeuwige vergevingsgezindheid maakt me razend.”

Madonna’s Man werd in december 1997 als lunchvoorstelling uitgebracht door Growing up in Public en Theater Bellevue. Speciaal voor de reprise wordt het hoofdstuk Jezus de Epiloog aan de voorstelling toegevoegd. In de Epiloog van Madonna’ Man laat De Bruin de man aan het woord wiens geboorte een omslag betekende in de geschiedenis van de mensheid.

Poster

Poster Jezus de Epiloog en Madonna’s Man

Foto


Jezus de Epiloog en Madonna’s Man