Zoeken

De tijdlijn

Tekst fragment

JOOP:“Ik voel me wonderbaarlijk licht als een blaadje in de wind of ik een tekening van Peter van Straaten ben. Ben ik nou op die cartoons gaan lijken of die cartoons op mij? Ik heb toch niet zo’n lange neus? Onaangename bijkomstigheid van het vak die aandacht en toch ook weer niet. Toch ook weer aangenaam, dubbel, eigenlijk. Zoals alles dubbel is. PvdA, VVD. Den Uyl, Van Agt. Joop, Liesbeth. Leven, dood. Alles in tweetallen.

Ik zou met een bootje in het riet willen liggen, in een korte broek in dat bootje. De zon op mijn kuiten, even geen politiek, geen Van Agt, Wiegel, Andriessen, gegoochel met namen, cijfers, belangen. Gewoon liggen op dat bootje en luisteren naar het ruisen van de wind in het riet. Even niet Den Uyl zijn maar gewoon een man in een bootje in het riet.”

Tekstfragment uit DEN UYL

Voorstelling

De voorstelling Den Uyl, of: De Vaandeldragers is ontstaan vanuit het verlangen van Don Duyns om de bevlogen ex-premier Joop den Uyl en de tijd waarin hij glorieerde nader te bekijken in relatie tot de huidige tijd. Duyns wilde daarbij zowel de echte Den Uyl onder de loep nemen als het icoon Den Uyl, de terriër die optrad in de karikaturen van bijvoorbeeld Peter van Straaten. Er is dan ook behoorlijk uitgebreid research gepleegd, o.a. in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Bovendien viel vrijwel onmiddellijk het besluit om van het stuk muziektheater te maken, te componeren door Duyns vaste componist Jan Pieter Koch. Deze keuze voor (live-)muziek was ingegeven door de wens het tijdsbeeld in liedjes en muziek te laten doorklinken en ook om iets dynamisch tegenover de soms verstilde dia- en mono-logen te zetten.

De tekst van het stuk is in nauwe samenwerking met dramaturg Paul Feld tot stand gekomen na een aantal lezingen met de reeds vroeg vaststaande cast. Vanuit de eerdergenoemde behoefte om de hoogtijdagen van Den Uyl, de polarisatie-jaren, te koppelen met de huidige paarse politiek ontstond in deze voorbereidingsfase bijvoorbeeld de figuur van De Jongeman, evenals Duyns geboren in 1967. Tegelijk was voortdurend overleg tussen de componist en de auteur-regisseur gaande, zodat tekst en muziek organisch samengroeiden tot een muziektheaterstuk met als leidraad het zoeken naar bevlogenheid en een klein beetje heimwee naar het verbale en politieke vuurwerk van de dagen Den Uyl-Van Agt.

De combinatie van acteurs en muzikanten op het podium werkte en de rollen van Dick van den Toorn (Den Uyl), Debbie Korper (Liesbeth Den Uyl) en Stijn Westenend (Van Agt) waren sterke interpretaties van de historische voorbeelden.

Als aardig toetje is Den Uyl, of: de Vaandeldragers bovendien in een live-registratie, door Eric Blom, vanaf de Uitmarkt in een ingekorte versie op TV vertoond, waardoor een grotere groep kijkers met stuk en voorstelling kon kennismaken.

Poster

Poster DEN UYL, of: de vaandeldragers

Foto


DEN UYL, of: de vaandeldragers